Nabídka partnerům a vystavovatelům

Nabídka je pro firmy-partnery konference, kteří chtějí být u konference vidět a nejen být řadovým účastníkem. Nabídka zahrnuje možnosti zviditelnění firmy v době příprav konference, v jejím průběhu i po skončení.